تولید کننده سیستم های سرمایشی ، گرمایشی و تهویه مطبوع
۰۳۱۳۶۲۴۲۶۴۸​
نشریه 110 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمانی دو جلد