تولید کننده سیستم های سرمایشی ، گرمایشی و تهویه مطبوع
۰۳۱۳۶۲۴۲۶۴۸​
نشریه 127 عملکرد نگهداری و بهینه سازی سیستمهای گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع